Best, good & bad practices

Best, good & bad practices is een onderzoeksmethode waarbij je onderzoek doet naar bestaande producten en oplossingen. Je bekijkt en test hoe een product of oplossing werkt en hier haal je inzichten uit voor je eigen project of product. Deze onderzoeksmethode lijkt veel op de benchmark creation. Je neemt op wat andere al hebben gedaan, wat goed ging en wat fout ging, haalt er inzichten uit en leert ervan. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Het doel

Het doel van deze methode is om erachter te komen wat er al bestaat in de oplossingsrichting waarin jij bezig bent. Door hier notie van te nemen en te kijken wat goed werkt, wat niet goed werkt en waarom dit zo is, kan je in korte tijd veel inzichten in inspiratie opdoen.

Hoe werkt het?

Fase

De fase waarin je deze methode gebruikt, is nadat je weet wat het probleem is dat je wilt onderzoeken en je gaat kijken naar welke mogelijke oplossingen er al zijn. Dit kan vanaf de oriëntatie fase tot de ontwerp fase. Door gedurende het proces de verschillende aspecten van andere oplossingen te bekijken en inzichten op te doen uit wat wel en niet werkt, zal je minder voor de hand liggende fouten maken bij je eigen oplossing.

Duur

De duur van deze methode staat niet vast. Er kan zoveel tijd aan besteed worden als de ontwerper wil. Het is een goede en relatief snelle manier om inzicht te krijgen in welke bestaande producten en oplossingen er zijn en wat wel en niet werkt bij deze oplossingen en waarom, om hier van te leren voor je eigen oplossing. Wel is het zo dat als er weinig vergelijkbare producten of oplossingen te vinden en te onderzoeken zijn, de duur van de methode korter zal zijn dan wanneer er veel vergelijkbaar materiaal te vinden is.

Benodigdheden

De benodigde middelen voor deze onderzoeksmethode zijn middelen om verschillende oplossingen en producten te onderzoeken. Denk hierbij aan een computer, contact met experts, bibliotheek toegang of fysieke materialen. Ook moet je bereidheid en geduld hebben om onderzoek te doen naar welke producten en oplossingen andere mensen ontwikkeld hebben en kritische kunnen evalueren over wat er wel of niet goed is aan deze producten en of het ontwerp ervan om er zo profijt van te hebben.

Welke data kun je verzamelen?

De data die je kunt verzamelen, is informatie over verschillende oplossingen of producten met betrekking tot jou oplossingsrichting. De informatie omvat welke aspecten wel werken en welke juist niet, hoe dit werkt en waarom. Door kritisch te kijken naar trial and errors en successes van andere oplossingen kan je veel tijd besparen doordat je niet dezelfde fouten of misstappen maakt en kan je inspiratie en inzichten opdoen over wat voor jou oplossing zal werken.

Moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad van deze methode hangt af van de verschillende producten of oplossingen die je wilt onderzoeken. Zo zijn er bijvoorbeeld veel producten en oefeningen die handbewegingen stimuleren maar is het lastig om te onderzoeken wat er slecht of goed aan deze producten is, zonder daar fysiek de doelgroep bij te betrekken. Terwijl als je een grijpbaarder product zoals een agenda applicatie onderzoekt, het veel makkelijker is om te zien wat er wel of niet goed werkt aan de oplossing of het ontwerp.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Het is een relatief handige en snelle methode om inspiratie op te doen vanuit bestaande oplossingen en producten.
 • Je kunt erachter komen of een product wel of niet werkt en waarom dit zo is.
 • Je hoeft goedwerkende bestaande aspecten niet opnieuw zelf uit te vinden.

Nadelen

 • Op het moment dat er weinig vergelijkbare producten of oplossingen te vinden zijn in jou oplossingsrichting, kan het lastig zijn om nuttige informatie met deze methode te verkrijgen.
 • Je moet bereid zijn om onderzoek te doen naar producten of oplossingen van andere. Dit vereist ook kritisch denkvermogen.

Uitwerking

Als eerste stap moet je weten in welke oplossingsrichting je onderzoek wilt doen en naar wat voor product of oplossing. Het kan handig zijn om je onderzoeksvraag / doel te verdelen in verschillende aspecten of functies die je wilt onderzoeken. Vervolgens als je dit duidelijk hebt, kun je via verschillende manieren onderzoek doen naar vergelijkbare producten of oplossingen.

Zo kun je gebruik maken van literature study waarbij je in de boeken duikt opzoek naar producten of oplossingen die al bestaan, waarom deze wel of niet werken en hoe. Als remote methode kan je hiervoor het internet gebruiken. Ook kan je verschillende apps/websites bezoeken om inspiratie op te doen en erachter te komen of iets handig is voor jou oplossingen en waarom. Tot slot kan je ook als extra stap contact opnemen met experts om meer inzicht en informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten.

Het is belangrijk dat je kritisch nadenkt of iets echt van toepassing is voor jou oplossing en hoe dit bij jou oplossing geïntegreerd kan worden. Doordat je kijkt naar wat al bestaat en waarom die wel of niet werkt, kan je snel in relatief korte tijd low hanging fruit eruit pakken en voor de hand liggende problemen, oplossen of vermijden. Ook kan je via deze methode goedwerkende en bestaande aspecten juist toepassen. Zorg wel dat producten of oplossingen die je inspireren ook benaderd worden als inspiratie en dat je iets niet compleet kopieert zonder toestemming.

Tips en tricks

 • Vraag rond bij verschillende mensen of zij bestaande producten of oplossingen weten die je kunt onderzoeken. Meer mensen is meer kennis.
 • Deel de functies van je product of oplossing op en onderzoek zowel de afzonderlijke functies als het complete idee.
 • Probeer je scope niet te breed te maken. Inspiratie is altijd goed maar hou je doel in de gaten.

Gerelateerde methoden

 • Benchmark creation
 • Comparison Chart
 • Design Pattern Search
 • Literature Study

Bronnen

Lucky Zwagerman, Sophiya Thangarajah en Daan van Baars