Diary Study

Diary Study is een methode om de dag van een participant te kunnen volgen en informatie te verkrijgen m.b.t. routines en de ervaring(en) op lange termijn. De participanten worden gevraagd om over een bepaalde periode een soort dagboek bij te houden met punten die relevant zijn om te weten. Je kunt zo diep gaan als je zelf wilt: activiteiten, gevoelens, frustraties, etc.

Hoe werkt het?

Schriften worden persoonlijk of per post aan de deelnemers verstrekt. Het dagboek moet zijn ontworpen voor draagbaarheid en gebruiksgemak. Het is ook een mogelijkheid om dit digitaal te doen, bijvoorbeeld door gebruik van Google Formulieren. Het is dus de bedoeling dat de participanten de schriften gaan ‘vullen’, eigenlijk net als een vriendenboekje.

Het is belangrijk dat een overzicht van het betreffende onderwerp is vooraf opgenomen, met instructies over hoe en wanneer de het schrift moeten worden ingevuld. Hoe beter het dagboek is ontworpen, des te beter de resultaten zullen zijn. Deelnemers kunnen worden gevraagd om elke keer iets te documenteren waar ze zich mee bezighouden. Dit kan door middel van een bepaald gedrag, een product of situatie of specifieke interacties. Voor andere onderzoeken kan het nodig zijn om op bepaalde tijden van de dag regelmatig in te schrijven, of aan het einde van de dag een overzicht.‌

Tijdens een Diary Study worden gebruikers gevraagd om een soort app of apparaat of een ervaring te bekijken om te zien hoe het bij hun gewoonten past. Diary Studies zijn ook nuttig voor inzichten in de gebruikerservaring van services die meerdere dagen of weken in beslag nemen, zoals het plannen en boeken van een vakantie.

Duur

Voor de participant hoeft dit niet ontzettend veel tijd te kosten. Het gaat om het kort opschrijven van één of meerdere activiteiten en eventuele gevoelens. Dit kan gedaan worden over (bijvoorbeeld) één week tijd. Dit kan vervolgens vergeleken worden met de dagboeken van andere participanten. ‌

Benodigde middelen

 • Een kleine, maar representatieve, groep van participanten (5-10)
 • Een goed voorbereid dagboek met dagelijkse rapportage en instructies hoe de deelnemers moeten rapporteren over de activiteiten.

Verwachte resultaten

Diary Studies zijn nuttige hulpmiddelen bij verkennend onderzoek en bereiden de ontwerper voor op verder onderzoek. Hoewel Diary Studies doorgaans worden uitgevoerd met als een relatief kleine steekproef, kunnen gemeenschappelijke thema’s en patronen naar voren komen. Maar ook bij generatief onderzoek kunnen Diary Studies nuttig zijn. In sommige gevallen kunnen Diary Studies worden gebruikt voor usability studies of als evaluatie, om feedback te verzamelen van gebruikers die producten in de loop van de tijd testen.‌

Welke data kun je verzamelen?

 • Foto’s
 • Gedragingen
 • Interacties
 • Gevoelens
 • Activiteiten
 • Keuzes

Moeilijkheidsgraad

Het doen van een Diary Study is niet lastig, het voorbereiden, daar ligt het pijnpunt. Je moet als onderzoeker het dagboek zo maken dat de participant, zonder uitleg, begrijpt wat hij of zijn moet doen. Je moet dus geen tijd besparen op de voorbereiding.‌

Wanneer de voorbereiding goed is gedaan, kan de participant er zelf mee aan de slag en hoeft de onderzoeker pas weer wat te doen wanneer de participant het boek inlevert.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Participanten kunnen dit invullen wanneer ze er zelf tijd voor hebben.
 • Het kost de participanten niet veel tijd om in te vullen.
 • Het is kwalitatieve onderzoeksdata, wat erg bruikbaar kan zijn.

Nadelen

 • De onderzoeker moet het dagboek goed voorbereiden om het te laten slagen.
 • Doordat het onderzoek met een relatief kleine groep gedaan wordt, kan het lastig zijn om patronen te ontdekken.
 • Er bestaat een groot risico dat een aantal participanten vergeten het dagboek in te vullen of het erbij laten zitten. Houdt dus rekening met een (eventuele) grote uitval van participanten.
 • Doordat vooral de fanatieke participanten goede input leveren, bestaat er een mogelijkheid dat het resultaat enigzins vertekent is.

Tips en tricks

 • Een dagboek hoeft niet alleen tekst te zijn, het kan ook een mix zijn van foto’s, video’s en/ of audio.
 • Zorg ervoor dat het dagboek goede instructies bevat.
 • Maak duidelijk aan de participant wat je wilt gaan onderzoeken.
 • Indien het onderzoek digitaal verspreid wordt: probeer iedere dag automatisch de participanten een seintje te geven dat ze het dagboek weer kunnen invullen.
 • Probeer goed contact te onderhouden met de participanten, zo kunnen ze eventueel gemakkelijk vragen stellen en zo blijf je ze motiveren om het dagboek iedere dag in te vullen.

Gerelateerde methoden

Diary Studies worden gebruikt om kwalitatieve data van de participanten te verkrijgen. Een interview is een vergelijkbare methode. Ook hierbij gaat het om kwalitatieve data van de participant en in theorie kun je exact dezelfde vragen stellen als dat je doet tijdens een Diary Study. Wel beschrijft een interview een activiteit die al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden en een Diary Study wat op dit moment of kort geleden heeft plaatsgevonden.

Bronnen

Hanington, B., & Martin, B. (2012). Universal Methods of Design (1ste editie). New York, Verenigde Staten: Macmillan Publishers.

Hogeschool van Amsterdam, & HAN. (z.d.). CMD Methods Pack. Geraadpleegd op 3 mei 2020, van https://www.cmdmethods.nl/cards/field/diary-study

Morran, K. (2018, 9 mei). Diary studies: a quick primer. Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://uxdesign.cc/diary-studies-cd65a61a4f89

Bron uitgelichte afbeelding: https://uxknowledgebase.com/diary-studies-51f58f1d1bd7

Bronnen overige afbeeldingen:

https://outwitly.com/blog/research-methods-diary-study

http://saba-designs.com/projects/diary-study.html

Micha van Dijk, Joël Zwaan & Farouk Taibi