Empathetic Approach Deck

Dit artikel brengt de onderzoeksmethode Empathetic Approach Deck in beeld waardoor je kunt beslissen of de methode van toegevoegde waarde is binnen jouw onderzoeksproject. Hierin wordt de methode stapsgewijs ontleedt zodat deze ook te reproduceren is voor een volgend onderzoek.

Wat houdt de methode in?

Empathetic Approach Deck is een onderzoeksmethode waarin een participant zijn emotionele waarde tegenover een bepaald onderwerp of vraag beantwoordt aan de hand van voorgeselecteerde afbeeldingen en woorden (waar de participant drie woorden en afbeeldingen uitkiest die passend zijn bij zijn/haar antwoorden).

Waarom deze methode?

Deze methode wordt toegepast om de emotionele waarden, verschillende perspectieven en meningen in kaart te brengen van de participant aan de hand van een onderwerp of vraag die in verbintenis staat met je onderzoeksonderwerp.

Wat wordt er in dit artikel behandeld?

In dit artikel zal de methode stap voor stap uitgelegd worden zodat je deze onderzoeksmethode zelf kan toepassen voor je onderzoek. Daarvoor zullen er verschillende voorbeelden voorbij komen en daarnaast ook een aantal ‘Tips & Tricks’ zodat de methode volledig overdraagbaar is.

Voorbereiding

Voordat je kan beginnen met Empathetic Approach Deck, is het nodig om bepaalde zaken op orde te zetten. Als eerste is het van belang om een onderwerp vast te stellen, of een specifieke vraag. Aan de hand van je eigen onderzoek bepaal je of je voor een onderwerp gaat of voor een specifieke vraag.

Onderwerp

Wanneer je net bent gestart met je onderzoek en meer zou willen weten over de emotionele waarde die mensen toekennen aan een onderwerp zou je dus vanuit je onderzoeksonderwerp kunnen starten. Door vanuit je onderzoeksonderwerp deze methode uit te voeren krijg je meer overall inzicht voor je onderzoek. Dit zou je kunnen zien als een startpunt waarbij je de doelgroep beter leert kennen.

Specifieke vraag

Wanneer je al wat verder bent met je onderzoek en daarbij al informatie tot je beschikking hebt van je onderzoeksonderwerp zou je deze methode kunnen hanteren aan de hand van een specifieke vraag, zodat je je nog dieper in het onderwerp kan werpen.

Voor het bepalen van een specifieke vraag is het van belang om goed na te denken waar jij meer inzicht over wilt hebben van de participant zijn emotionele waarde. Dus hoe de doelgroep zich verhoudt tegenover je vraagstuk.

Tip: Je zou een specifieke vraag kunnen stellen vanuit een bepaalde context, waarbij je een scenario overbrengt naar de participant waarop hij of zij antwoord op kan geven. Het is aan te raden om een kort verhaaltje te vertellen zodat de participant zich beter kan inleven op het vraagstuk en het daarbij ook beter kan begrijpen.

Voorbeeld: Stel je eens voor, je zit in de metro, je hebt even kort wat nieuwsberichten doorgelezen via je mobiel. Vervolgens hoor je wat mensen om je heen praten over hetzelfde onderwerp waar jij net over hebt gelezen, maar wat ze zeggen klopt volgens jou helemaal niet. Hoe voel je je daarbij, wat gaat er door je heen?

De set aan afbeeldingen en woorden

Zodra het onderwerp/specifieke vraag is opgesteld ga je het card deck van afbeeldingen en de woorden klaar zetten. Dit kan je opzetten met verschillende digitale programma’s zoals Adobe InDesign, Illustrator en Miro (online tool). Het is aan te raden om het bij 18 afbeeldingen en woorden te houden, dit past op een leesbare wijze binnen 1 schermweergave. Op deze manier is de set aan afbeeldingen en woorden makkelijk te delen met je participanten binnen een oogopzicht.

De voorselectie van afbeeldingen
Om participanten genoeg denkruimte te bieden is het van belang dat de selectie aan afbeeldingen bestaat uit ‘universele’ afbeeldingen. Hiermee wordt bedoeld dat de afbeeldingen niet perse voor zichzelf moeten spreken, zodat er ruimte is voor verschillende interpretaties. Daarnaast is er een juiste balans nodig tussen positieve en negatieve afbeeldingen (evenwijdig verdeeld).

Ook al kunnen de afbeeldingen anders geïnterpreteerd worden zal het voorkomen dat afbeeldingen negatief of positief gezien kunnen worden (foto van vuur bijvoorbeeld). Wanneer er een hoger aantal is van negatieve afbeeldingen kan het zijn dat de participant gestuurd wordt in zijn antwoord aan de hand van de afbeeldingen. Dit wil je absoluut voorkomen!

Het doel van deze selectie aan afbeeldingen, is dat de participant gaat nadenken over zijn of haar gevoel ten opzichte van het onderwerp/vraag en zijn emotionele waardes uitlegt aan de hand van de afbeeldingen die hij/zij kiest uit de selectie.

De voorselectie van woorden
Voor het selecteren van de woorden is het van belang dat de woorden emoties omschrijven. Het is aan te raden om de woorden te verzamelen vanuit de karaktereigenschappen lijst. In deze lijst staan alle karaktereigenschappen gedocumenteerd waarin veel emotionele waardes ook naar voren komen. Het is hiervoor niet aan te raden om zelf ter plekke woorden op te stellen, hier zit een grote kans in de voorselectie van woorden te sturend in te gaan delen. Het sturen van de participanten moet wederom absoluut voorkomen worden.

Tot slot is het ook de bedoeling voor de selectie aan woorden om dit evenwijdig in te delen qua positieve en negatieve woorden. Zo geef je de participant genoeg denkruimte en keuze in de selectie van woorden.

Het doel van de selectie aan woorden, is dat de participant zijn eerste keuzes en antwoorden aan de hand van drie zelfgekozen afbeeldingen nog beter kan beargumenteren aan de hand van de woorden. Dit zorgt voor meer duidelijkheid in de keuzes en redenatie van de participant.

Gouden tip: Randomiseer de afbeeldingen en woorden selectie, wellicht dat de negatieve en positieve blokjes om en om komen te staan. Dit zorgt voor een evenwijdig verdeeld overzicht aan woorden en afbeeldingen.

Participanten verzamelen & uitnodigen

Nadat de voorselectie aan afbeeldingen en woorden is opgezet, ga je op zoek naar participanten. Het is van belang om participanten te zoeken die onder de doelgroep vallen van je onderzoek. Wellicht zou je hiervoor eerst een screening kunnen uitvoeren.

*Een screening bestaat uit controlevragen die kenmerken en achtergrondinformatie van de participant in kaart brengen. Dit wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een participant echt onder de doelgroep valt. Op deze manier is het mogelijk om de juiste participanten te selecteren voor je onderzoek.

Wanneer je een juiste selectie hebt gemaakt aan participanten nodig je deze een voor een uit voor een gesprek (interview). Je zet een datum vast met daarbij een afgesproken tijd. Het is aan te raden om van te voren een online meeting link te delen met de participant zodat hij/zij weet hoe hij het gesprek kan bijwonen.

Uitvoering van het gesprek

Om de methode zo goed mogelijk uit te voeren zorg je ervoor dat de participant zich veilig en thuis voelt. Introduceer hiervoor kort het onderwerp en wat er precies behandeld gaat worden tijdens het gesprek zodat hij/zij weet waar hij aan toe is.

Je zou daarna eventueel een gespreksstarter kunnen gebruiken zoals bijvoorbeeld een vraag waarbij de participant wordt uitgenodigd om zelf een verhaal te vertellen die te maken heeft met het onderwerp/vraag die jij in kaart wilt gaan brengen. Zo kan je er voor zorgen dat de participant al wat losser komt en daarnaast wordt het onderwerp al besproken. Op deze manier kan je op een natuurlijke manier door naar de voorselectie van afbeeldingen en woorden. Dan voelt het wellicht wat minder als een strikt en schematisch gesprek.

Tip: Het is aan te raden om het gesprek op te nemen. Uiteraard vraag je van te voren aan de participant toestemming of hij/zij daar mee akkoord gaat. Zo kan je na afloop van het gesprek alles herzien en kan je vervolgens het gesprek documenteren zonder dat er belangrijke informatie vergeten wordt. [Wanneer je het gesprek niet gaat opnemen is het van uiterst belang dat je zelf mee schrijft tijdens het gesprek]

Onderwerp, context/scenario

Nadat de participant aan het woord is geweest, leg je vervolgens je onderwerp (of specifieke vraag) meer toe. Dit kan zoals eerder vermeldt binnen de vorm van een context of scenario. Door een context of een scenario over te brengen is het mogelijk dat de participant zichzelf inbeeldt in het verhaal, dit kan ervoor zorgen dat de participant het onderwerp nog beter begrijpt en vervolgens ook juiste antwoorden kan geven op het vraagstuk.

Afbeeldingen selectie weergeven

Zodra de participant het onderwerp/de vraag goed heeft begrepen deel je vervolgens je voorselectie van afbeeldingen. Hierbij stel je duidelijk de vraag aan de participant hoe hij/zij zich voelt ten opzichte van het onderwerp/de vraag. Het is van belang dat je de participant voorlegt om rustig de tijd te nemen om de afbeeldingen langs te gaan om vervolgens 3 afbeeldingen te kiezen aan de hand van hun emotionele waarden ten opzichte van het onderwerp/de vraag. Daarnaast is het goed om erbij te zeggen dat er geen goede of foute antwoorden zijn, zo kan je de participant wat meer gerust stellen tijdens het kiezen.

Wanneer de participant de keuzes heeft gemaakt vraag je de participant om per gekozen afbeeldingen zijn gevoel/emotionele waardes toe te lichten, en waarom die ene foto specifiek is gekozen.

Woorden selectie weergeven

Nadat de participant de drie gekozen afbeeldingen heeft onderbouwd, laat je vervolgens de voorgeselecteerde woorden zien. Wederom leg je aan de participant uit om rustig de tijd te nemen om (dit keer) de woorden langs te gaan om vervolgens 3 woorden te kiezen aan de hand van hun emotionele waarde ten opzichte van het onderwerp/de vraag. Uiteraard zijn hierbij ook geen goede of foute antwoorden. Als laatste vertel je aan de participant dat dit een aanscherping is van de emotionele waarden die hij/zij bij de afbeeldingen heeft onderbouwd. De participant hoeft zich geen zorgen te maken dat de antwoorden/redenaties te veel lijken op de vorige antwoorden die naar voren zijn gekomen bij de selectie aan afbeeldingen.

Net zoals bij de onderbouwing van de afbeeldingen vraag je de participant na het kiezen van de woorden zijn/haar antwoorden ook toe te lichten per gekozen woord en waarom dat ene woord specifiek is gekozen.

Het gesprek & methode documenteren

Na afloop van het uitvoeren van de gesprekken (methode), is het van belang om het gesprek en methode te gaan documenteren (tenzij je hebt meegeschreven tijdens het gesprek). Wanneer je het gesprek hebt opgenomen kan je uiteraard gaan documenteren na afloop.

Bij het maken van de documentatie na het gesprek is het aan te raden dat je de opname terugkijkt waarbij je het gesprek meeschrijft. De door jou gestelde vragen schrijf je op met daarnaast het antwoord van de participant.

Een documentatie van het gesprek is van uitermate belang, doordat het gesprek is uitgeschreven heb je alle uitspraken vanuit de participant op papier staan. Zo wordt er geen belangrijke informatie vergeten!

Dataverzameling/visualisatie

Zodra je de documentatie(s) hebt gemaakt, ga je vervolgens de informatie hieruit omzetten in een dataverzameling en/of visualisatie. De toegevoegde waarde van een dataverzameling/visualisatie is dat je een fijn overzicht hebt met alle verzamelde informatie die in kaart is gebracht. De dataverzameling/visualisatie kan je op verschillende manier maken, hieronder zijn er een aantal gedocumenteerd die specifiek goed bij Empathetic Approach Deck aansluiten.

Dataverzameling tabel (kwantitatief)

Wanneer je een helder overzicht wilt hebben over je verzameling aan informatie zou je in het programma Excel een tabel kunnen maken. Deze type dataverzameling is numeriek, hiervoor is het aan te raden om alle gekozen afbeeldingen en woorden te tellen die vanuit je uitgevoerde methodes naar voren zijn gekomen. Zo creëer je een helder kort overzicht aan alle keuzes die vanuit de participanten zijn gemaakt.

Let op: deze dataverzameling blijft op een numerieke schaal en bestaat dus uit kwantitatieve data. Het is aan te raden om de dataverzameling hierna om te zetten naar een data visualisatie. Een data visualisatie brengt vaak kwalitatieve data naar voren, die dus meer context naar voren brengt. Emotionele waardes zijn gebaseerd op gevoel en is dus kwalitatieve data!

Sociona (kwalitatief)

Een Sociona is een visualisatie van verzamelde data waarin de relaties tussen de participant(en) sterk visueel naar voren komen. Je zou hiervoor in dit geval, na het uitvoeren van Empathetic Approach Deck de gekozen afbeeldingen en woorden kunnen tellen en deze vervolgens in een web kunnen zetten.

Voorbeeld: Denk aan een woordweb, waarbij het onderwerp in het midden staat en alle andere omliggende factoren daar omheen zijn gebouwd. Een Sociona kan ongeveer op dezelfde manier gevisualiseerd worden. Je zou in plaats van het onderwerp de doelgroep in het midden kunnen plaatsen, omdat de doelgroep tijdens Empathetic Approach Deck centraal staat.

De opsomming van alle getelde afbeeldingen en woorden kan je gaan plaatsen rondom de doelgroep (binnen het web). Hiervoor zou je de meest gekozen afbeeldingen en woorden het dichtst bij de doelgroep plaatsen, die wellicht ook groot visueel naar voren zien te halen. De afbeeldingen en woorden die relatief minder zijn gekozen zou je wat kleiner kunnen maken en deze ook iets verder weg van de doelgroep plaatsen. Vervolgens ga je kijken naar de verbintenissen tussen deze afbeeldingen en woorden, wellicht zijn er verschillende afbeeldingen die toch wel op elkaar aansluiten. Je zou voor deze verbintenissen lijnen kunnen trekken. Om de relaties echt goed te begrijpen kijk je vooral terug naar de documentaties van je gesprekken.

Tot slot kan je de Sociona nog versterken door teksten toe te voegen die meer context weergeven. Hiervoor zou je bijvoorbeeld terug kunnen kijken naar de documentaties van de gesprekken waarin belangrijke uitspraken naar voren zijn gekomen, en die vervolgens toe te voegen naast het web van alle afbeeldingen en woorden.

Tips & Tricks

 • Zorg dat je onderwerp/vraag voor de methode duidelijk is, het is aan te raden om deze duidelijker te schetsen voor de participant door middel van een scenario.
 • Stel eerst de voorselectie van afbeeldingen en woorden samen. Zo kan je direct door naar het selecteren van je participanten en kan je zo snel mogelijk in gesprek raken om de methode uit te voeren.
 • Be open minded! Zorg dat je vraag compleet open blijft en neutraal. Je wilt voorkomen om de participant in zijn keuzes en antwoorden te sturen.
 • Houdt de voorselectie van afbeeldingen en woorden tot 18 kaartjes. Dit past precies op 1 schermweergave.
 • Zorg dat er een evenwijdige verdeling is aan positieve en negatieve kaartjes. Zo is er een balans aan opties.
 • Randomiseer de kaarten, wellicht dat de negatieve en positieve kaartjes om en om komen te staan.
 • Spreek met je participanten een duidelijke datum en tijd af om het gesprek af te nemen (en stuur van te voren een online meeting link).
 • Geef de participant tijdens het kiezen van de afbeeldingen en woorden gerust de tijd zodat er genoeg denkruimte is en geen druk.
 • Wanneer de verantwoording van de keuzes in afbeeldingen en woorden niet duidelijk zijn kan je altijd aanvullende vragen stellen aan de participant.
 • Documenteer altijd al je gevoerde gesprekken (methodes), tijdens of na (met opname) het gesprek!
 • Zet je documentaties om in een dataverzameling en visualisatie. Zo heb je een duidelijk overzicht aan alle belangrijke informatie die je hebt opgedaan.

Gerelateerde methodes

Om tot slot nog het beeld iets te verbreden wat betreft onderzoek aan de hand van visuele elementen, staan hieronder nog wat verschillende methodes genoteerd die enigszins gerelateerd staan tot Empathetic Approach Deck.

Sociona
Deze methode brengt de gedachtegang en relaties tussen een bepaald onderwerp en de participant in beeld. Het is een visuele beschrijving van de dynamieken in de sociale wereld van mensen, waarbij inzichten van onderlinge relaties naar voren komen. Meer over Sociona’s

De persoonlijke werkelijkheid
Een onderzoeksmethode waar je aan de hand van zelfgemaakte tekeningen gemakkelijk een omgeving kunt analyseren. Het doel van de methode ‘De persoonlijke werkelijkheid’ is dat je in de omgeving van degene kunt kruipen waar je in geïnteresseerd bent door dit te tekenen. Meer over De persoonlijke werkelijkheid

Shared Photo Voice
Photovoice is een methode die uit een sessie bestaat waarin een groep van participanten eigen gemaakte foto’s aan de hand van een thema met elkaar delen en bespreken. Hierbij zullen de participanten vervolgens de foto’s in een visuele indeling zetten, waarbij verschillende relaties tot stand worden gebracht. Meer over Shared Photo Voice

Handige links

Voor inspiratie woorden selectie

Voor gratis Stock Photos (royalty free images)

Voor online gratis programma’s om de composities in te maken

Geschreven door: Mirai van Dun, 2021