Ethiek en design

Lastige onderwerpen bespreekbaar maken

Samenvatting

Deze expert presentatie combineert twee verschillende projecten van de conferentie Research Through Design 2019. Encountering Ethics in Data-Enabled RTD (een workshop) en Provoking the debate on Euthanesia in Dementia with design (een lezing). Wat deze twee projecten in verband hebben is het feit dat ze beiden moeilijke onderwerpen proberen te bespreken aan de hand van design, in dit geval gaat het over vooral over ethische onderwerpen.

Doel van het onderzoek

Het doel van deze methodes is het bespreekbaar maken van de moeilijkere onderwerpen die zich in het dagelijks leven voordoen. In Encountering Ethics in Data-Enabled RTD gaat het over de ethische pijnpunten van een product kan bespreken met elkaar. In Provoking the Debate on Euthanesia in Dementia with Design gaat het tevens over het bespreken van een pijnpunt, maar in dit geval over euthenasie in het geval van dementie.

Uitvoering onderzoek

In de workshop Encountering Ethics in Data-Enabled RTD werd het thema ethiek besproken aan de hand van een methode. Deze methode probeert je in eerste instantie aan de hand opdrachten het product beter te begrijpen.

Stap 1: Product beter begrijpen door thing interviews te houden

Stap 2: Bedenk scenario’s om het ethische pijnpunt van het product beter in kaart te brengen

Stap 3: Bedenk een mogelijk gevolg op dit pijnpunt en hoe je hier mee om kan gaan

 

Bij Provoking the Debate on Euthanesia in Dementia with Design wordt er speculatief design gebruikt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om euthanasie te kiezen bij toekomstige dementie.

Speculatief design in dit onderzoek bestaat uit het opstellen van een fictief bedrijf, inclusief een website, een DNA onderzoekskit en een strategie om de diagnose te leveren (brief) zodat de keuze voor euthanasie gesimuleerd wordt. Hierdoor kunnen mensen in een vroeg stadium bewust worden van de mogelijkheden rond euthanasie bij dementie.

Gebruikte materialen

Voor beide projecten zijn verschillende materialen nodig. Encountering Ethics in Data-Enabled RTD is relatief simpel en gebruikt zelf gekozen items en aan de hand daarvan wordt een gesprek gehouden. Provoking the Debate on Euthanesia in Dementia with Design daarentegen gaat uit van een fictieve organistie die opgezet is. Voor deze organisatie is een website ontworpen samen met een onderzoekskit en strategie.

Verzamelde data

De data die verzameld wordt bij beide projecten wordt gebruikt om het gesprek verder te vorderen op het gebied van het ethische pijnpunt

Resultaten en bevindingen

Bij beide projecten is het resultaat dat het gesprek verder bevorderd wordt met de meningen van de personen die deelnemen aan het gesprek.

Positieve en negatieve aspecten

Positief

  • Bevordering van het gesprek

Negatief

  • In het geval van beide projecten is er of een denkbeeldig bedrijf nodig of een product waar een gesprek over gevoerd kan worden. Wanneer er geen product is of bedrijf is deze methode niet uit te voeren.

Gerelateerde methodes en onderzoeken

De methode die gerelateerd is aan Encountering Ethics in Data-Enabled RTD is regulier interviewen.

Geschreven door Juliette Bindt