Manifest

Een weergave van jouw visie en diepe overtuiging over een onderwerp dat je aan het hart gaat en graag opgelost of anders zou zien.

Samenvatting

Een manifest is een passievolle boodschap in een visueel aantrekkelijk jasje met een herkenbare structuur. Een manifest wordt geschreven vanuit een probleem waar jij als schrijver een sterke mening over hebt. Je vertelt in het manifest onder andere wat je boos maakt, hoe je het probleem wilt veranderen en welke concrete belofte je maakt om naar een oplossing van het probleem te werken.

Om een manifest te kunnen schrijven wordt een actorenanalyse uitgevoerd en wordt er grondig onderzoek gedaan naar de invloed die deze actoren kunnen uitoefenen. Deze actoren hebben bepaalde gewoontes en overtuigingen die onder de loep genomen moeten worden om het probleem beter te begrijpen. Met deze informatie op zak kan het manifest worden vormgegeven naar jouw persoonlijke visie en mogelijkheden.

Doel

Het doel van het creëren van een manifest is het onder woorden brengen van een tegenstrijdige visie op een huidig fenomeen of een huidige gebeurtenis die jij als vervelend ervaart. Met deze visie wil jij een verandering van de status-quo bereiken en mensen bewegen tot een ander denkbeeld met behulp van een positieve insteek. Kortom: je wilt je woede delen om op een positieve manier verandering teweeg te brengen.

Hoe werkt het?

Om een manifest te kunnen maken is het belangrijk om bij jezelf te rade te gaan wat jij een probleem vindt. Dit probleem kan een persoonlijk probleem, een probleem uit je directe omgeving of een maatschappelijk probleem zijn. Met dit probleem in gedachte stel je jezelf de vragen ‘’Wat maakt je boos?’’, ‘’Hoe wil jij het veranderen’’, ‘’Wie ben jij om hier iets aan te doen’’ en ‘’Wat wordt anders doordat JIJ actie hebt ondernomen?’’. Ook de vragen ‘’Wat wil je anders?’’ en ‘’Waarom ben je hier verontwaardigd over?’’ kunnen helpen bij de totstandkoming van het manifest. Door middel van deze vragen kun je jouw gekozen probleem helder operationaliseren en toe werken naar een manifest.

Vervolgens is het van belang om onderzoek te doen naar de invloeden die het probleem in stand houden of anderzijds beïnvloeden. Door een actorenanalyse uit te voeren kun je onderscheid maken tussen verschillende belanghebbenden. Actoren zijn namelijk groepen of individuen die geraakt worden door of invloed hebben op de bereikte doelen van een organisatie. Door onderscheid te maken tussen zogenoemde ‘strategische actoren’ en ‘system agents’ kun je jouw manifest op de voor jouw boodschap geschikte partij richten. Strategische actoren zijn actoren die in staat zijn om met doelgerichte acties significante invloed uit te oefenen op jouw probleemcasus. System agents zijn individuen die dat niet zelfstandig kunnen, maar zich wel kunnen samenvoegen om zo een strategische actor te worden. Deze actoren dragen bepaalde gewoontes, overtuigingen en belangen met zich mee en kunnen daarmee van belang zijn voor jouw probleem en manifest.

Daarna wordt al deze informatie gebruikt om jouw visie binnen jouw mogelijkheden te vormen. Je stelt jezelf de vraag waar jij invloed hebt en hoe je andere mensen kan laten bewegen in jouw manifest.

Na bovenstaande vragen en onderzoek kun je de inhoud van jouw manifest gaan vormen door middel van het invullen van de volgende punten:

 • Ik zie (een waarneming) en vind (diepe overtuiging);
 • En dus beloof ik te zorgen dat (krachtige, grote en optimistische visie)
 • Door (concrete belofte gekoppeld aan een actie)
 • Zodat (concrete verandering).

Tot slot bepaal je in welke vorm jouw manifest het best tot zijn recht komt. Een geschreven manifest? Een video? Een animatie? Alles is mogelijk.

Hoe creëer je impact?

Bij het ontwikkelen van een manifest is het van essentieel belang dat je impact realiseert met jouw verhaal. Om impact te kunnen realiseren moet je de volgende punten meenemen tijdens het maken van jouw manifest:

 • Daag de lezer uit en provoceer de lezer. Zeg wat je denkt en wees theatraal. Wees niet bang om bot of cynisch over te komen;
 • Zie jouw manifest als een advertentie voor jouw boodschap;
 • Een goed manifest voelt aan als een goed verhaal.

Door bovenstaande punten in jouw manifest te verwerken is de kans dat je impact creëert met jouw manifest groter. Deze punten zorgen er namelijk voor dat de lezer geïnteresseerd blijft lezen en zich (persoonlijk) aangesproken kan voelen door jouw boodschap. Wat deze impact precies is, is afhankelijk van het doel dat jij voor ogen hebt in jouw manifest.

Participanten

De benodigde participanten voor een manifest zijn beperkt. Het uitdragen van de boodschap van jouw manifest kan groots met veel mensen worden georganiseerd, maar kan ook alleen als individu uitgedragen worden. Indien jouw probleem een complex probleem behelst kunnen interviews met belanghebbenden jou helpen om alle dimensies die aan het probleem verbonden zijn te kunnen vatten

Tijdsduur

Het creëren van een manifest kan heel lang duren, maar kan ook heel snel verlopen. Het schrijven van een manifest is bijvoorbeeld minder tijdrovend dan het maken van een animatie of een voice-over video. Het onderzoeken van het probleem en de betrokken actoren kan daarentegen bij elke vorm veel tijd in beslag nemen, echter geldt ook hier dat het ligt aan het probleem dat je behandeld en daardoor wisselende tijdsduren kent.

Benodigdheden

De onderzoeken vanuit woede #3 methode op deze website biedt een steuntje in de rug voor het creëren van een manifest. De benodigdheden spreken verder voor zich, voor een manifest in video of poster vorm heb je programma’s zoals Adobe Premier & Illustrater of Indesign, Figma en Photoshop nodig. Voor het schrijven een manifest is toegang tot Google Documenten of Microsoft Word voldoende toereikend.

Moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad van deze methode is hoog, omdat een manifest creëren kritische denkvaardigheden, schrijfvaardigheden en communicatie–  of zelfs marketingvaardigheden vraagt. Deze vaardigheden zijn op zich zelf ingewikkelde vaardigheden, maar deze komen in een manifest ook nog eens samen. Ook is het moeilijk om een manifest attractief te schrijven of te verbeelden, omdat jij als maker een goed beeld dient te hebben van het probleem en jouw eigen emoties rondom dit probleem voordat je een passend en boeiend manifest kunt schrijven. Een manifest is namelijk pas boeiend op het moment dat het probleem jou aan het hart gaat, omdat je zo op een sterkere en geloofwaardigere manier je manifest kan vormgeven.

Voor- en nadelen

Voordelen:

 • Je kan op een sterke manier jouw boodschap overbrengen;
 • Je kan met behulp van een manifest je woede omzetten naar positieve energie;
 • Een manifest kan jouw maatschappijbeeld schetsen.

Nadelen:

 • Het oplossen van het probleem kan buiten jouw mogelijkheden vallen en daardoor meer weerstand dan kracht oproepen;
 • Door het beknopte karakter van het manifest kunnen relevante bijzaken buiten de boot vallen.

Evaluatie en resultaten

De impact die je bereikt door het maken van een manifest is tevens het resultaat van jouw manifest. Het meten – en vervolgens evalueren – van sociale impact is een vak apart, zeker als jouw manifest een maatschappelijk probleem beschrijft. Sociale impact kan bij een maatschappelijk probleem gemeten worden door een af- of toename van het aantal nieuwe wetten, beleidsbesluiten of afspraken in het desbetreffende veld. Een derde partij kan een nuttige bijdrage leveren aan jouw evaluatieproces, omdat zij vanuit een frisse blik naar de ontwikkelingen naar aanleiding van jouw manifest kunnen kijken. Bij het evalueren van de ontstane of niet ontstane impact stel je jezelf in ieder geval de vraag of je bereikt hebt wat je wilde bereiken. Wat ging er goed en wat ging er minder goed tijdens het ontwikkelen van jouw manifest? Wat sprak mensen het meest en het minst aan? Uit deze evaluatie kun je lessen trekken om mee te nemen in jouw volgende manifest.

Gerelateerde methoden

 • Onderzoeken vanuit woede: #1, #2 en #3
 • Actorenanalyse
 • Ideation

Tips & Tricks

 • Maak je manifest sterk door deze in te vullen met een persoonlijk idee
 • Houd rekening met jouw sterke punten bij het overbrengen van een boodschap bij het vormgeven van jouw manifest
 • Focus op een of enkele actoren als probleemeigenaar om je manifest concreet te houden
 • Houd het manifest kort maar krachtig
 • Stel jezelf de vraag of jouw boodschap visuele ondersteuning nodig heeft of niet

Bronnen

Board on Life Sciences, Division on Earth and Life Studies, Committee on Value and Sustainability of Biological Field Stations, Marine Laboratories, and Nature Reserves in the Century Science, Education, and Public Outreach’s, & National Research Council. (2014). Enhancing the Value and Sustainability of Field Stations and Marine Laboratories in the 21st Century (1ste ed.) (pp.67-68). National Acadamies Press. https://www.nap.edu/read/18806/chapter/8

Engels, F., & Marx, K. (z.d.). The Communist Manifesto [Afbeelding]. WikiPedia. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Communist-manifesto.png

Hanna, J. (2014, 24 juni). Manifestos: A Manifesto. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/06/manifestos-a-manifesto-the-10-things-all-manifestos-need/372135/

Korbee, D. (2018). Actorenanalyse Dorien Korbee [Slides]. Geraadpleegd van https://dlo.mijnhva.nl/d2l/le/content/40721/fullscreen/168363/View

Luther, M. (2021, 15 maart). Zestiende-eeuwse kopie van de stellingen van Maarten Luther [Afbeelding]. Historiek.net. https://historiek.net/95-stellingen-maarten-luther/72274/

Poot, A. (2021, 22 maart). CMD Woedeweek Openingslezing  2021 mail [Presentatieslides]. Geraadpleegd van DLO – Digitale LeerOmgeving

 

Bianca Oostenrijk (student minor Designing User Research 2021/2021)