Critical Journal / Contextual Portfolio

Critical journal / contextual portfolio a framework for documenting disseminating research through design as scholarly research.

Expert presentation
Gepresenteerd door Zoe Sadokierski op de conferentie Research Through Design tijdens de rooms of interest over Documentation Acts

Samenvatting

Deze methode kan op meerdere onderzoeken worden toegepast. Het is het proces in het bijhouden en ordenen van informatie in een procesverslag. Echter gaat dit van heel analytisch naar de bronnen kijken en filteren, tot op het “slordig” bij houden van elke gedachte en feedback of inspiratie.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek/methode is om alle informatie die je tot je neemt, of dient als inspiratie of aanpassing aan je product of onderzoek, te verwerken en te documenteren. Hierbij komen de volgende methodes voor:

CRITICAL JOURNAL; chronologically, reflecting, contextual research, self and peer critique, regular ‘overview maps’, iterative design processes

CONTEXTUAL PORTFOLIO; design artefacts, key insights from primary research, innovative design processes, self and peer critique, scholarly knowledge

Het doel van het uitbrengen van deze onderzoeksresultaten is om een kennis samenleving te creëren waar iedereen toegang heeft tot de context en de insights van het onderzoek. Hiervoor heeft zij ook voor onafhankelijke boek publicaties gezorgd waarmee deze onderzoeken uitgebracht kunnen worden.

She is former president and a founding member of the Australian Book Designers Association. In 2015 Zoë established Page Screen Books, an independent publisher of artist’s books and visual essays.

Door deze methode leer je kritisch en analytisch naar je werk en je onderzoek te kijken. Daarnaast verzamel je ook alle details die onderbouwing bieden voor je eindproduct/onderzoek. Hierdoor is het onderzoek dan voor andere personen ook makkelijker te begrijpen en kan men die kennis gebruiken bij zijn eigen onderzoek.

Uitvoering van het onderzoek

Zoe Sadokierski begon haar onderzoek door inspiratie op te doen van het fake news wat momenteel vaak rond gaat. Hierbij wordt autoriteit uitgestraald, daarnaast worden er diagrammen en feiten gepubliceerd die vaak geen of weinig kern van waarheid bevatten.

Most information visualizations are acts of interpretation masquerading as presentation

Hierbij wordt bedoeld dat de visualisatie vaak maar een interpretatie is van de dataset die erachter zit, en dit niet altijd die informatie op de juiste informatie communiceert naar de lezer.

Fake news / Alternative facts /Diagrams /Authority

How might I create a diagram which appears to communicate something about climate change, without actually communicating anything at all, in order to demonstrate how the graphic language of diagrams can be deceptive.

How might I design diagrams which attempt to render visible the ‘authorship’ of the designer, in order to think-through and demonstrate the constructed nature of these visual forms?

Voor deze opdracht pakte zij twee leesboeken een non-fictie en een science fiction. Hierbij haalde ze kleine stukjes informatie om dit samen te voegen tot een visualisatie.

END GAME PART ONE: POSSIBLE COST OF COMPLACENCY

• Climate change ( Sea and the Summer)

• Nucleair weapons (On The Beach)

• Combining science & science fiction

• diagramming science fiction alongside the science that informed it provides an alternate ‘threshold of interpretation’ to both the novel and the science.

Hierbij wil zij laten zien dat hierdoor informatie foutief kan worden geïnterpreteerd, en hierdoor ook foutief wordt verspreid, zonder daadwerkelijk een goede onderbouwing te hebben van informatie en onderzoek.

“Mushrooms are a visual analogy for nuclear
explosion, but also represent hope; some
mushrooms can absorb radioactive isotopes from
soil –even if humankind orchestrates a nuclear
holocaust, the planet can regenerate without us.”

Bij haar onderzoek wordt de informatie over “nucleair weapon” onderzocht, hierbij kwam naar voren dat bij het testen van deze wapens een paddestoel ontstaat bij de ontploffing. Deze gebruikt zij ook in haar grafiek, tijdens dit onderzoek kwam zij er achter dat “echte” paddestoelen in de natuur de eigenschap hebben dat zij radioactieve isotopen kunnen opvangen. En juist tijdens climate change en nucleaire weapons een voor hoop en een betere wereld kunnen zorgen, als wij niet meer bestaan.

Verzamelde data

In de Critical Journal is de data chronologisch geordend, bevat reflecties en feedback momenten. Daarnaast laat het het iteratieve proces zien en overzichten van de tot op dat moment gevonden informatie.

In de Contextual Portfolio worden de diagrammen, de inzichten, de samenvatting van externe bronnen, reflecties en iteraties verwerkt.

Gebruikte materialen

Bij critical journal wordt er gebruik gemaakt van notitieboekjes, pen, losse post it’s , dit zorgt voor een mooie “ruwe” bundel aan informatie, inspiratie en feedback.

Er wordt juist voor professioneel drukwerk gekozen voor de contextual portfolio. Hierbij wordt kwalitatief hoogwaardig glanspapier voor gebruikt voor een proffesionele uitstraling van het boek.

Positieve en negatieve aspecten

Positief: doordat alle feedback en onderzoek bij elkaar zit wordt het een holistisch verslag wat goed te volgen is.

Negatief: te perfectionistisch willen zijn, en daardoor belangrijke informatie weg laten.

Gerelateerde methodes & onderzoeken

Endgame Part 1: Possible Cost of Complacency – contextual portfolio

End Game Part One: Possible Cost of Complacency – artefacts

Presentatie Simone

Geschreven door : Simone van Dijk