Soma Bits

Mediating technology to orchestrate bodily experiences.

Expert presentations
Gepresenteerd op de Research Through Design 2019Conferentie door Charles Windlin.

Samenvatting

Soma Bits is een toolkit voor prototyping die Soma Design mogelijk maakt. Soma Bits fungeert als een toegankelijk ‘sociodigitaal materiaal’ en stelt ontwerpers in staat om digitale technologieën, met hun hele lichaam en zintuigen, te combineren als een onderdeel van een iteratief soma-ontwerpproces. Soma Bits gaat in op de moeilijkheid die er ervaren zijn in eerdere Soma Design-processen – die articulaties van sensaties die anderen willen oproepen, en vervolgens deze ervaringen tijdens een ontwerpproces in het geheugen bewaren. Met Soma Bits kunnen ontwerpers dus ontdekken en ervaren hoe een ontwerp ‘aanvoelt’ en dat delen met anderen.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een aantal vraagstukken van eerdere sessies te beantwoorden door middel van een nieuwe, aanvullende tool.

Uitvoering onderzoek

Soma Bits hebben betrekking op drie ervaringsgerichte kwaliteiten: ‘verbonden voelen’, ‘zich omarmd voelen’ en ‘in overeenstemming zijn’ met de interactieve materialen. De Soma Bits hebben een vormfactor en materialiteit waardoor actuatoren (hitte, trillingen en vormveranderingen) op en rond het lichaam kunnen worden geplaatst; ze zijn eenvoudig te configureren om snelle en controleerbare creaties van soma-ervaringen mogelijk te maken, die zowel onderdeel van een ‘first-person approach’ kunnen zijn als gedeeld met anderen. De Soma Bits zijn een levende, groeiende bibliotheek van vormen en actuatoren. Het kan gebruikt worden in eigen ontwerppraktijken, maar ook wanneer er anderen worden betrokken bij soma ontwerpprocessen.

Gebruikte materialen

Er wordt gebruik gemaakt van actuatoren die feedback geven aan het lichaam van de participanten. Er wordt veel gebruik gemaakt van textiel, waarbij er voorwerpen worden gemaakt die identiek zijn aan bepaalde gedeelte van het menselijk lichaam. Er worden formulieren gebruikt om data vast te stellen.

Verzamelde data

De data die wordt verzameld is kwalitatief. Het wordt verzameld door middel van formulieren waarmee je kan aangeven waar je op je lichaam iets voelt, hoe dit voelt, hoe lang je dit voelt. Het formulier laat je zelf bepalen wat je precies kan voelen; in de vorm van open vragen.

Resultaten en bevindingen

De resultaten van deze methode wordt gebruikt om vraagstukken van eerdere Soma-sessies te beantwoorden.

Positieve en negatieve aspecten

Positief

  • Andere Soma designers een nieuwe toolkit geven die tot inzichten kunnen leiden als het gaat om hun eigen designs.
  • Affordance creëren voor Soma Design
  • Bewust zijn van je eigen lichaam
  • Ervaringen van de toolkit kan je delen met anderen

Negatief

  • Vereist veel materialen
  • Soma Design vereist veel tijd om het correct uit te voeren
  • Voor een paar actuatoren heb je wat voorkennis nodig om het correct te gebruiken

Gerelateerde methodes en onderzoeken

  • Prototyping
  • Co-creation
  • Co-reflection

Verslag geschreven door: Tom Oversluizen