Provoking the debate on Euthanasia in Dementia

Een speculatief ontwerp om de discussie rond euthanasie op gang te krijgen.

Aangereikt door:

Marije de Haas

Samenvatting

Door middel van speculatief ontwerp is de discussie Marije de Haas gestart over euthanasie voor mensen met dementie. Wereldwijd krijgen 47 miljoen mensen per jaar dementie. Het bespreken of het hebben over de dood is nogal een taboe terwijl het voor de patiënt en familie wel belangrijk is om hierover na te denken.

People often want a natural death, we prefer a good death

– Marije de Haas

Uitvoering van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om euthanasie meer bespreek te maken.Daarvoor is een fictief bedrijf – Planned Death Company – opgestart. Geïnteresseerde krijgen van het bedrijf een DNA kit en vragenlijst toegestuurd waarmee afgenomen DNA teruggestuurd kan worden naar ‘het lab’. Hierop is precies te zien op welke leeftijd welke acties ondernomen kunnen worden en dus ook of en wanneer de euthanasie eventueel in werking zal gaan. Vervolgens krijgt deze persoon een kaart met tijdlijn thuis gestuurd (zie foto). Hierop is precies te zien op welke leeftijd welke acties ondernomen kunnen worden en dus ook wanneer en eventueel euthanasie in werking kan worden getreed. De persoon in kwestie wordt volledig door The Planned Death Company ondersteund en hier kan ook gebruik worden gemaakt van psychologen.

Duur van de methode

Deze methode start voor de persoon vanaf het moment dat hij/zij een aanvraag doet bij de Planned Death Company. Je stuurt je DNA op en vervolgens krijg je enkele weken later de resultaten thuis gestuurd. Dan volgt het traject dat beschreven is in de tijdlijn. Dit is beschreven over verschillende jaren, hier wordt ook hulp bij geboden.

Benodigdheden

Voor deze methode zijn mensen nodig die de discussie over euthanasie willen aanwakkeren. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de methode zijn diezelfde mensen nodig, de DNA kit, het blad met de tijdlijn met de uitslag, psychologen, de Planned Death Company.

Welke data kun je verzamelen?

Uit de discussies die door middel van deze manier van speculatief ontwerp voortkomen is ontzettend veel informatie te halen. Zoals eerder gezegd ligt er nogal een taboe op dit onderwerp waardoor alle data hierover zeer waardevol is. Wat hier ook uit te halen valt is of mensen genuanceerder over dit ontwerp denken na de discussie die met elkaar gevoerd wordt.

Van de mensen die een aanvraag doen wordt uiteraard ook veel data verzameld. Er wordt sowieso al DNA onderzocht, hier valt uiteraard veel data uit te halen. Daarnaast wordt alle data gebruikt om de tijdlijn voor de patiënt te maken en het starten met plannen van de dood.

Positieve aspecten

  • Taboe doorbrekend
  • Goed om discussie eens aan te gaan
  • Plannen van je eigen dood
  • Familie betrekken bij proces
  • Goede begeleiding

Negatieve aspecten

  • Gevoelig onderwerp
  • Moeilijk om iedereen te overtuigen dat het goede keuze is
  • Privacy is een gevoelig onderwerp

Studenten van de minor 2018/2019