Camera diary study

Een kijk in het dagelijks leven van de participant.

Samenvatting

Een camera diary study is een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij een beeld wordt gevormd van het dagelijks leven van de doelgroep rondom een onderwerp. Er worden veel inzichten over de mening, het gedrag en het perspectief van de doelgroep opgedaan door naar het dagelijks leven te kijken. Een camera diary study is een variant van een diary study. De twee methodes verschillen in hoe de participant het dagboek invult. Bij een diary study houdt de doelgroep een geschreven dagboek bij maar bij een camera diary study vult de participant het dagboek met foto’s. De foto’s van de participanten geven een directe visuele weergave van hun gedachten en meningen. Daardoor geven de foto’s gecombineerd met toelichting rijkere inzichten dan enkel tekst. De participant moet vanuit een ander perspectief gaan nadenken over het onderwerp doordat hij of zij er een foto van moet maken in plaats van het te verwoorden.

Doel van methode

Het doel van de methode is inzichten krijgen in de verschillende aspecten van de doelgroep. Bijvoorbeeld hoe de doelgroep zich gedraagt, hoe de doelgroep staat tegenover een onderwerp, wat de ervaringen zijn van de doelgroep met een product of rondom een thema.

Hoe werkt het?

Je bepaalt eerst je onderzoeksvraag, hypothese en het doel van je onderzoek. Nadat je dit hebt bepaald kun je beginnen aan de opzet van het dagboek voor de participanten. Voeg aan het begin van het dagboek een korte introductie toe om de gebruiker kennis te laten maken met het onderwerp. Daarna komen de dagboekpagina’s, met een omschrijving van het onderwerp of de taak waarvan de foto gemaakt moet worden. Je kan ervoor kiezen om de gebruiker een digitaal of fysiek dagboek in te laten vullen. Een andere mogelijkheid is om achteraf toelichting te vragen aan de participanten in een interview bijvoorbeeld.

Participanten

De participanten zijn de doelgroep die aansluit bij je onderzoeksvraag. Je kan de doelgroep vragen specifieke foto’s te maken over een thema of product.

Fase

Deze methode bevindt zich in de ontdekkingsfase van het ontwerpproces. In deze fase worden inzichten opgedaan over de doelgroep en dient als basis voor verder onderzoek en conclusies.

Duur

Een camera diary study kan een paar uur tot meerdere maanden duren. Het is afhankelijk van het doel en het onderwerp van je onderzoek, hoeveel tijd je voor het onderzoek hebt en hoeveel inzichten je wilt krijgen.

Benodigdheden

Voor een camera diary study heb je een camera of een mobiele telefoon nodig voor de participanten om foto’s mee te maken. Verder een dagboek dat de participant bijhoudt.

Uitvoering

Je maakt voor het uitzetten van het onderzoek een opzet van het dagboek wat de participant gaat invullen. De indeling van de pagina’s in het dagboek staat vrij, maar het is gebruikelijk om een introductie van het onderwerp van het onderzoek als eerste in het dagboek te zetten en daarna de pagina’s die de participant moet invullen. Er zijn meerdere manieren om de participant het dagboek bij te laten houden. Afhankelijk van de doelgroep kan er gekozen worden voor een digitaal of fysiek dagboek. Bij een digitaal dagboek kan de participant met behulp van een online platform de foto’s toevoegen op de dagboekpagina en direct toelichting geven bij de foto’s. Als je kiest voor een fysiek dagboek met digitale foto’s is het van belang dat duidelijk blijft welke foto hoort bij welke toelichting. Een datum invulveld toevoegen op de dagboek pagina’s zou hiervoor een oplossing kunnen zijn omdat een digitale foto altijd een datum bevat. Een andere optie is een interview achteraf met de participant om zo de toelichting op de foto’s te kunnen vragen aan de participant.

Welke data kun je verzamelen?

Met deze onderzoeksmethode krijg je kwalitatieve data over de doelgroep. Je kunt rijke inzichten krijgen over de participant zijn gedrag, zijn mening over en perspectief op een onderwerp. De data helpen met een beeld te schetsen van de doelgroep als persoon. De gevonden data zijn contextueel, je krijgt directe verhalen van de participant op een visuele manier vertelt vanuit foto’s. De foto’s geven een extra dimensie aan het verhaal dat de participant vertelt, tevens geven de foto’s een direct visueel voorbeeld.

Moeilijkheidsgraad

Het opzetten van een camera diary study kan best lastig zijn. De uitvoering ligt voornamelijk bij de participanten waardoor het van belang is dat het dagboek goed in elkaar zit. De taken moeten helder met de participant gecommuniceerd of uitgelegd worden om misverstanden te voorkomen. Het is zonde als achteraf blijkt dat de participant de opdracht anders had geïnterpreteerd en voor langere tijd het dagboek op een verkeerde manier heeft ingevuld. Tevens kan er voor de participant veel tijd in gaan zitten in het uitvoeren van het dagboek waardoor het werven van participanten misschien lastiger is.

Voor-en nadelen

Voordelen:

  • Foto’s gepaard met toelichting geven veel inzicht over gedrag, perspectief en mening van de participant.
  • Participanten die een taalbarrière ervaren kunnen zich gemakkelijker uiten door middel van een foto dan in woorden.
  • Een foto geeft een directe visuele weergave wat woorden niet bieden.

Nadelen:

  • Het bezitten van een camera is noodzakelijk
  • De methode kan tijdrovend zijn voor de participanten. Dit maakt de deelname aan het onderzoek minder laagdrempelig waardoor het verwerven van participanten lastig kan zijn.
  • De participant voert zonder toezicht het dagboek in waardoor het van belang is dat de participant de taken  interpreteert zoals je bedoeld had.

Tips & Tricks

  • Om ervoor te zorgen dat het helder is voor jou en de participant welke toelichting bij welke foto hoort is het van belang om het dagboek de juiste structuur te geven, bijvoorbeeld door de participant data te laten invullen. Het is wellicht hierdoor handiger om een online tool te gebruiken voor het dagboek waarin de participant direct de foto kan toevoegen. Als dit vanwege de doelgroep niet mogelijk is kan er altijd in een interview achteraf nog toelichting gevraagd kunnen worden aan de participant.
  • Het is van belang dat de taken in het dagboek helder gecommuniceerd worden met de participanten. Hiervoor kan je als test één pagina in laten vullen door een participant om erachter te komen of alles duidelijk is en vanuit daar op het dagboek wellicht itereren.

Evaluatie en resultaten

Met een camera diary study krijg je vooral rijke inzichten over het gedrag, het perspectief en de mening van de doelgroep. Met deze inzichten kun je je doelgroep overzichtelijk in kaarten brengen. Tevens kan de data gebruikt worden om een ontwerpprobleem op te lossen en onderzoeksvragen te beantwoorden.

Gerelateerde methodes

Diary study Een camera diary study is een afsplitsing van een standaard diary study. Bij een diary study vult de participant een dagboek in door middel van tekst.
Probes
Two weeks in de life of …

Geraadpleegde bronnen:

• Camera journal. (z.d.). Geraadpleegd op 28 mei 2021, van https://www.designmethodsfinder.com/methods/camera-journal
• Salazar. (2015, 5 juni). Diary study. Geraadpleegd van https://www.nngroup.com/articles/diary-studies/
• Photo study. (z.d.). Geraadpleegd op 29 mei 2021, van https://www.usabilitybok.org/photo-study
• Glaw, Inder, Kable and Hazelton. (2017). Visual Methodologies in Qualitative Research: Autophotography and Photo Elicitation Applied to Mental Health Research. Sage, 2017(16–18), 2–8. https://doi.org/10.1177/1609406917748215
• Hasley, Tolibas. (z.d.). How to Conduct a Diary Study: A Start-to-Finish Guide. Geraadpleegd op 29 mei 2021, van https://dscout.com/people-nerds/diary-study-guide

Jill Bohte