Methode mapping workshop: Design proces and decision mapping

Opzet workshop

Tijdens een workshop binnen de minor Designing User Research (HvA) hebben vijf groepen elk verschillende methode kaartjes bekeken (80), deze op verschillende manieren gesorteerd en hierover een interactieve presentatie gegeven. Een groep bestond uit twee studenten uit deze minor en twee/drie masterstudenten Digital Design (HvA). De groep kreeg:

  • 80 kaarten met methoden
  • De instructie om de kaarten te leren kennen
  • De groep kreeg gekleurde stickers (om bv categorieën te maken)
  • Opdracht 1 – Map de ontwerp- en onderzoekmethodes en gebruik minstens 1 as
  • Opdracht 2 – Maak een alternatieve mapping
  • Opdracht 3 – Kom met een interactieve, creatieve presentatie.

Mapping I

Wat voor mapping is er gemaakt?

Voor de eerste mapping is er gekeken naar wanneer in het onderzoeksproces de methode voorkomt. Aan de ene kant exploratief en aan de andere kant prototyping.

Bij deze mapping hebben alleen de kaartjes gebruikt van de methodes die ze zelf al kende. Deze zijn op een X-as gezet. Later is een Y-as toegevoegd op basis van traditioneel of modern.

Er is ook een extra mapping gemaakt van methoden die ze als groep wel of niet kenden.

Waar werd tegenaan gelopen?

Éen van de kenmerken van de sessie was dat het eigenlijk redelijk onoverzichtelijk was.

Welke inzichten zijn er verkregen?

Deze mapping was uiteindelijk de aanleiding voor de tweede mapping en diende ook als mapping voor de groep om duidelijkheid te creëren over de aanwezige kaartjes.

Feedback Reflectie

Een sterke aanpak als eerste mapping om eerst te weten te komen welke methodes bekend zijn.

Wat je vaak ziet bij mapping met een X- en een Y-as, is dat de vlakken die voortkomen een benaming krijgen. Het was leuk geweest als hier meer aandacht aan besteed zou worden. Zo kan het vlak linksonder methodes “Bekende start-methodes voor aan het begin van een project” heten, bijvoorbeeld.

Mapping II

Wat voor mapping is er gemaakt?

De tweede mapping van deze groep is een decision tree waarmee onderzoekers en ontwerpers gevraagd worden waar ze in het ontwerpproces zitten en vragen over waar ze momenteel vast zitten. De vragenlijst begeleid deelnemers in de richting van een onderzoek- of ontwerpmethode.

Waar werd tegenaan gelopen?

Bij deze mapping, een decision tree was het moeilijk om te bedenken welke vragen tot welke onderzoeksmethode zouden leiden. De allereerste vraag bedenken wat het lastigst. Een van de hoofd inzichten vanuit de groep was het idee dat je veel meer dan één methode per situatie kunt gebruiken.

Welke inzichten zijn er verkregen?

Leuk om te zien was, was wanneer mensen veel nee beantwoorde waren de methode’s die eruit kwamen veelal brainstorm methodes.

Feedback Reflectie

Erg innovatieve map. Als je vast zit dwingt het je om na te denken over de essentie van je opdracht. Mede hierdoor kan het erg nuttig zijn.

Misschien kan bij de decision tree meer ingegaan worden op de thema’s die voortkomen uit de keuzes. Zo kan het misschien inzichtelijk gemaakt worden of mensen bijvoorbeeld. in een onderzoeksfase zitten of de evaluatiefase zitten.

Vooral de tweede mapping en presentatie zijn origineel en vernieuwend. Het is een goed idee om, zoals bij de eerste mapping, goed te kijken naar welke kaartjes er aanwezig zijn. Dit heeft deze groep goed aangepakt door aanvankelijk de kaartjes de mappen op basis van weke ze al kende. Een logische eerste aanpak.

Interactieve Presentatie

Deze groep heeft als presentatie een snelle website opgezet op basis van de tweede mapping. Via de website worden gebruikers vragen gesteld over het ontwerpproces en stapsgewijs geleidt richting een passende methode.

Meer mapping workshops

Studenten van de minor 2018/2019