Methode mapping workshop: Leuk en Nuttig

Opzet Workshop

Tijdens een workshop binnen de minor Designing User Research (HvA) hebben vijf groepen elk verschillende methode kaartjes bekeken (80). Ze hebben deze methoden op verschillende manieren gesorteerd en hierover een interactieve presentatie gegeven. Een groep bestond uit twee studenten uit deze minor en twee/drie masterstudenten Digital Design (HvA). De groep kreeg:

  • 80 kaarten met methoden
  • De instructie om de kaarten te leren kennen
  • Gekleurde stickers (om bv categorieën te maken)
  • Opdracht 1 – Map de ontwerp- en onderzoekmethodes en gebruik minstens 1 as
  • Opdracht 2 – Maak een alternatieve mapping
  • Opdracht 3 – Kom met een interactieve, creatieve presentatie.

Mapping I

Wat voor mapping is er gemaakt?

De mapping die ze hebben gemaakt ging over het proces dat je doorloopt als designer. Van waar je begint tot aan het einde.

Het beginstuk ging voornamelijk over (desk)research. Daarna kwamen de eerste testen. Als laatste stap wordt er weer getest op basis van verschillende iteraties.

Waar werd tegenaan gelopen?

Ze liepen niet per se direct tegen iets aan. Het meeste van de opdracht vonden ze redelijk makkelijk en tevens waren ze telkens als eerste klaar. Wat wel een beetje lastig voor ze was was het feit dat ze een aantal methodes nog nooit gehad hadden. Ze hebben dat gebrek aan kennis opgevuld door zonodig informatie op internet op te zoeken.

Welke inzichten zijn er verkregen?

Ze hebben geleerd dat niet alle methodes op elk moment toegepast kunnen worden in een ontwerpproces. Dit heeft hun een beter beeld gegeven van het gehele proces.

Mapping II

Wat voor mapping is er gemaakt?

De tweede mapping die ze hebben gemaakt was een grafiek met de volgende assen: Nuttig – Niet nuttig en Leuk – Niet leuk. Ook dit ging weer over methodes.

Waar werd tegenaan gelopen?

Wat deze mapping moeilijk maakte was vooral het feit dat ze in een groepje van 4 zitten waar zeker niet iedereen dezelfde mening deelt. Dit maakte het lastig om voor iedere methode een uniform oordeel te creëren. En net zoals bij de eerste mapping liepen ze er tegenaan dat ze niet alle methodes kenden. Dit hebben ze weer op dezelfde manier opgelost.

Welke inzichten hebben zijn er verkregen?

Tijdens deze mapping hebben ze voor zichzelf praktisch geen inzichten verkregen. Ze hadden deze mapping gebaseerd op een UX-designer, voor deze en gelijke beroepen zou deze mapping handig zijn.

Interactieve presentatie

Ze hadden een spel gemaakt waar ze met tape een lijn op de grond hadden gemaakt. Vervolgens lieten ze mensen grabbelen uit een bak vol met methodes. Nadat er een methode was gepakt moest de grabbelaar beslissen of deze methode belangrijk(links van de lijn) of niet belangrijk(rechts van de lijn) was. Op basis van die keuze gingen ze de participanten interviewen om te kijken wat hun beweegredenen waren.

Feedback Reflectie

Ik denk dat zowel de eerste als de tweede mapping erg nuttig kunnen zijn. Alleen bij de tweede mapping vind ik de as Leuk – Niet leuk niet sterk. Dit is volledig subjectief en is dus gericht op de meningen van de makers. De as Nuttig – Niet nuttig zou dit ook een beetje kunnen zijn als het type onderwerp van je design er niet helemaal gelijk mee loopt.

De eerste mapping vond ik wat dat betreft sterker. Dit was een veel concretere mapping. Het enige wat ik ze aan had kunnen raden was een extra as toevoegen. Het feit dat ze dit niet hadden gedaan zorgde er voor dat het nog een beetje aan de oppervlakte bleef. Als ze bijvoorbeeld een as hadden toegevoegd met tijdsduur van de methode was hij al meteen een stuk waardevoller gebleken.

Meer methode mappings

Geschreven door: Bruno Jäger